iMunis eDeska

Hranice

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Značka: UZSVM/PKV/1871/2017- Zveřejněno od: 9.3.2017 9:32:33 Zveřejnit do: 31.12.2023 9:32:33 Typ: Výzva Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 9.3.2017
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Hranice

Vyvěšeno od: 9.3.2017
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.3.2017 9:32:33
Do: 31.12.2023 9:32:33

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.