iMunis eDeska

Hranice

Úřední deska – Detail

Nařízení mimořádného opatření Chebsko VŠ doplněné

Značka: KHSKV 11278/2020/SPR Zveřejněno od: 24.9.2020 8:38:51 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Mimořádná opatření Původce: Krajská hygienická stanice v Karlových Varech Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 294 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Krajská hygienická stanice v Karlových Varech

Vyvěšeno od: 23.9.2020
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Hranice

Vyvěšeno od: 23.9.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 24.9.2020 8:38:51
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.