iMunis eDeska

Hranice

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník)

Značka: UZSVM/PKV/6928/2019- Zveřejněno od: 18.9.2019 15:31:55 Zveřejnit do: 31.12.2023 15:31:55 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 18.9.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Hranice

Vyvěšeno od: 18.9.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 18.9.2019 15:31:55
Do: 31.12.2023 15:31:55

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.