iMunis eDeska

Hranice

Úřední deska – Detail

Záměr prodat nem. majetek m. Hranice (byt.jednotka)

Značka: Z/2/19 Zveřejněno od: 10.1.2019 13:36:29 Zveřejnit do: 28.1.2019 13:36:29 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Město Hranice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 221 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěsto Hranice

Vyvěšeno od: 10.1.2019
Má být vyvěšeno do: 28.1.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.1.2019 13:36:29
Do: 28.1.2019 13:36:29

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.