iMunis eDeska

Hranice

Úřední deska – Stav k 17. 8. 2018 13:27:20

Nalezeno 42 záznamů.Poslední změna: 17.8.2018 12:02:26

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Seznam registračních úřadů v územním obvodu MUAS/16868/2018/OOS Seznam registračních Městský úřad Aš, OOS 8.6.2018 5.10.2018 8.6.2018 dokument PDF (353 kB)
Potřebný počet podpisů na peticích MUAS/16889/2018/OOS Seznam registračních Městský úřad Aš, OOS 8.6.2018 5.10.2018 8.6.2018 dokument PDF (299 kB)
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou: Rozšíření vodovodu Hranice MUAS/23405/2018/OŽP/ Veřejné vyhlášky Městský úřad Aš, OŽP 17.8.2018 3.9.2018 17.8.2018 dokument PDF (485 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hranice r. 2017, MěDDM-SLUNÍČKO Aš (nemá) Veřejnoprávní smlouv MH 21.4.2017 21.4.2020 21.4.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu m. Hranice, TJ Hranice z.s. (nemá) Veřejnoprávní smlouv MH 5.5.2017 5.5.2020 5.5.2017 dokument PDF (56 kB)
Dodatek ke smlouvě, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu m. Hranice v r. 2017, TJ Hranice z.s. (nemá) Dodatek MH 21.12.2017 22.12.2020 21.12.2017 dokument PDF (529 kB)
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020, Mateřská škola Hranice (nemá) Střednědobý výhled MH 24.10.2017 23.10.2018 24.10.2017 dokument PDF (326 kB)
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019 a 2020, Základní škola Hranice (nemá) Střednědobý výhled MH 24.10.2017 23.10.2018 24.10.2017 dokument PDF (318 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu m. Hranice na r. 2018 - 2020 (nemá) Střednědobý výhled MH 6.3.2018   6.3.2018 dokument PDF (155 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2018, zast. (nemá) rozpočtové opatření MH 12.7.2018   12.7.2018 dokument PDF (579 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu m. Hranice r. 2016 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy MH 9.11.2016 11.11.2019 5.4.2016 dokument PDF (467 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hranice r. 2017, TJ Hranice z.s., odd. fotbalu (nemá) Veřejnoprávní smlouv MH 21.4.2017 21.4.2020 21.4.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří jsou v KN nedostatečně identifikováni (nemá) informace Úřad pro zastupování 28.4.2014 31.12.2023 10.4.2014 3 dokumenty
Závěrečný účet města Hranice za rok 2017 (nemá) závěrečný účet MH 12.7.2018   12.7.2018 4 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu m. Hranice v r.2018, TJ Hranice z.s. (nemá) Veřejnoprávní smlouv MH 14.5.2018 14.5.2021 14.5.2018 dokument PDF (113 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu m. Hranice v r.2018, TJ Hranice z.s., odd. fotbalu (nemá) Veřejnoprávní smlouv MH 14.5.2018 14.5.2021 14.5.2018 dokument PDF (127 kB)
Rozpočtové opatření č. 3/2018 (nemá) rozpočtové opatření MH 9.4.2018   9.4.2018 dokument PDF (78 kB)
PROGRAM pro poskytování peněnžních prostředků 2018 (nemá) program MH 13.9.2017   12.9.2017 dokument PDF (570 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu m. Hranice v r. 2018, MěDDM Sluníčko Aš (nemá) Veřejnoprávní smlouv MH 31.5.2018 31.5.2021 31.5.2018 dokument PDF (641 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 (nemá) rozpočtové opatření MH 7.5.2018   7.5.2018 dokument PDF (85 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (nemá) informace MH 13.8.2018 8.10.2018 13.8.2018 dokument PDF (600 kB)
Stanovení min.počtu členů OVK (nemá) Stanovení min. počtu MH 1.8.2018 8.10.2018 1.8.2018 dokument PDF (170 kB)
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva m. Hranice na volební období 2018-2022 (nemá) Oznámení MH 4.7.2018 8.10.2018 4.7.2018 dokument PDF (180 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 (nemá) rozpočtové opatření MH 12.3.2018   12.3.2018 dokument PDF (71 kB)
Oznámení : závěrečný účet Sdružení Ašsko za rok 2017 (nemá) Oznámení MH 16.5.2018 30.6.2019 16.5.2018 dokument PDF (49 kB)
Rozpočet na rok 2018 (nemá) Rozpočet MH 6.3.2018   6.3.2018 dokument PDF (97 kB)
Oznámení k střednědobému výhledu SA na období 2019-2020 (nemá) Oznámení Sdružení Ašsko 4.1.2018 31.12.2018 4.1.2018 neregistrovaný (DOCX) (14 kB)
Oznámení k rozpočtu na rok 2018 (nemá) Oznámení Sdružení Ašsko 4.1.2018 31.12.2018 4.1.2018 neregistrovaný (DOCX) (14 kB)
Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Studánka u Aše SPU 271626/2018/129/ Oznámení Státní pozemkový úřa 12.6.2018 12.9.2018 12.6.2018 2 dokumenty
Nabídka pozemků k pronájmu SPU 347449/2018/129/ veřejná nabídka Státní pozemkový úřa 3.8.2018   1.8.2018 dokument PDF (82 kB)
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) UZSVM/PKV/1871/2017- Výzva Úřad pro zastupování 9.3.2017 31.12.2023 9.3.2017 2 dokumenty
Záměr pronajmout nem. majetek. m. Hranice Z/32/18 Záměr obce pronajmou MH 13.8.2018 29.8.2018 13.8.2018 dokument PDF (155 kB)
Záměr prodat nem. majetek m. Hranice Z/33/18 Záměr obce - majetek MH 13.8.2018 29.8.2018 13.8.2018 dokument PDF (233 kB)
Záměr prodat nem. majetek m. Hranice-byt. jednotka Z/34/18 Záměr obce - majetek MH 13.8.2018 29.8.2018 13.8.2018 dokument PDF (199 kB)
Záměr pronajmout nem. majetek m. Hranice Z/35/18 Záměr obce pronajmou MH 16.8.2018 3.9.2018 16.8.2018 dokument PDF (173 kB)
Záměr pronajmout nem. majetek m. Hranice Z/36/18 Záměr obce pronajmou MH 17.8.2018 3.9.2018 17.8.2018 dokument MS Word (32 kB)
Dražební vyhláška (Diviš P.) 074 EX 04679/06-123 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Che 17.8.2018 27.9.2018 17.8.2018 dokument PDF (678 kB)
Dražební vyhláška, Petráškovi 080/2018-A Dražební vyhlášky EURODRAŽBY CZ 13.8.2018 26.9.2018 13.8.2018 dokument PDF (516 kB)
Dražební vyhláška (Surovčiak R.) 106 EX 847/06-154 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Plz 9.8.2018 21.9.2018 9.8.2018 dokument PDF (225 kB)
Dražební vyhláška (Ferenc J.) 134 EX 13914/17-131 Dražební vyhlášky EXEKUTOR PROŠEK 16.8.2018 19.9.2018 16.8.2018 dokument PDF (409 kB)
Rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje č. 1/2018 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 181/KZ/18 Rozh. stav nebezpečí Karlovarský kraj, he 27.7.2018   27.7.2018 dokument PDF (699 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu m. Hranice r. 2016 1921/15/MěÚ Veřejnoprávní smlouvy MH 2.12.2016 3.12.2019 24.3.2016 dokument PDF (473 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.